PARTICULARS

i

Sessions privades amb hora concertada.

Entrenament personalitzat amb un programa/uns exercicis a mida per cada alumne, en funció de les seves necessitats i objectius.

Per dissenyar les sessions/els exercicis es tenen en compte les patologies i les especificitats de l’alumne.