En grup

Són sessions en grups molt reduïts (3-6 persones).

S’adapten els exercicis al nivell de mitja de la classe i dintre del possible és té en compte les característiques de cada alumne.

PACK INICIACIÓ (inscripció)

Dues sessions de 50 min. que tot alumne nou ha de fer per tal d’incorporar-se en una classe de grup.

Fem un anàlisi del rang de moviment i podem detectar asimetries que ens indiquen si cal reforçar més una zona que altre.

També ensenyem la col·locació i els exercicis bàsics per tal que quan l’alumne s’incorpori al grup, pugui seguir la classe amb certa fluidesa.

grup_pilates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horaris_2017_2018_ATPILATES