El Mètode Pilates

El Mètode Pilates és un sistema d’exercicis dissenyat per Joseph H. Pilates, a Alemanya, a principis del segle XX i desenvolupat ampliament per ell mateix a Estats Units fins a la seva mort al 1967.

La filosofía original del mètode no feia només referencia a la part merament física, sinó que també parlava del benestar general, d’una dieta saludable i d’un equilibri necessari entre activitat i descans. J.Pilates va idear un mètode d’entrenament holístic amb l’objectiu d’aconseguir una salut integral. El seu mètode es basa en sis principis, que en l’actualitat han estat incorporats a moltes tècniques i pràctiques esportives: Respiració, Centre, Concentració, Control, Precisió i fluidesa.

metode_pilates

La pràctica de Pilates ens ajuda a desenvolupar uns músculs forts i llargs, a millorar la postura, l’equilibri i el rendiment esportiu, ajuda també a reduir el risc de lesions. És un sistema dissenyat per enfortir el cos d’una manera equilibrada, respectant l’alineació corporal i a la recerca de guanyar i mantenir el màxim rang de moviment de les nostres articulacions, respectant i millorant, si és possible, la salut d’aquestes.

A l’estudi AT PILATES treballem també fent servir altres eines, com la barra de ballet i l’entrenament en suspensió, que no són pròpiament del mètode però que ens aporten altres matisos i ens ajuden a treballar la postura i el centre de manera diferent però alhora similar.

El Mètode és apte per a tothom, indistintament de l’edat, el sexe o la condició física. El poden practicar esportistes professionals i amateurs, persones amb patologies de l’aparell locomotor, embarassades, nens…

Actualment tenim una col·laboració amb Ressistance Institute (formació i investigació en mecànica dels exercicis, una referència en el sector). Per a més informació cliqueu en el llibre: